Døves Hus da vi overtok det i 1985

Huset ble i 1985 kjøpt for kr 350.000, og ombygget for 1,5 millioner kroner, det meste finansiert ved salg av tidligere Døves hus i Welhavensgate 68 + tilskudd på kr 200.000 fra Bergen kommune med god støtte av daværende ordfører Arne Næss.

Ekstraordinært årsmøte i Bergen Døveforening 14. februar 1985 hadde denne saken på dagsorden: Skal vi kjøpe Kalfarvei 77 eller skal vi beholde Welhavensgate 68? Resultat av avstemningen:

For:    64

Imot:    0

Blank:   2

(11 år tidligere (1973) var det et lignende ekstraordinært årsmøte, og da skulle medlemmene stemme for eller imot salg av Vestre Torggt. 20 a og kjøp av Welhavensgate 68. Resultat: 63 stemte FOR og 7 stemte IMOT. Dagen var torsdag 30. oktober 1973. Flyttingen skjedde i 1974, og da har Bergen Døveforening hatt huset i Vestre Torggt. 20 a i nøyatig 50 år.)

Døves Menighet kjøpte tomten i Kalfarveien to år tidligere med tanke på å bygge egen døvekirke der. Det gamle huset fra 1869 var klar til å rives. Men så dukket tanken opp: Kunne Bergen Døveforening være interessert i dette huset? Flere og flere medlemmer tok turen ut for å ta huset i nærmere øyensyn. Resultatet ble som det ble! Senere er området blitt utvidet, til et lite "døvesamfunn".

 

Bildene under er avfotografert fra videofilm, som Rune filmet i 1985.

Fallferdig hus, som egentlig skulle rives.

Litt av et arbeid å ta fatt i, for dugnadsgjengen!

Det var utrolig mange som deltok i dugnadsarbeid for å få huset i brukbar stand!

Storsalen nærmest scenen. Veggene framme (ble scene) og bak ble fjernet til et stort lokale.

Kjøkkenet slik vi overtok det.

Hallen.

Styrerommet. De vakre ornamentene på taket (her kan man se rester av merkene på taket) var solgt på auksjon før vi overtok huset. Med hjelp av arkitekt Lasse Bjørkhaug, kom alt til rette, også til mange andre rom i huset!

Parkeringsplassen uten asfalt, og med tre i midten.

 

Følgende bilder i sort/hvitt er fotografert av Bergens Tidende, april 1985:

Fra Storsalen, den veggen ble revet.

 

Storsalen. Døren ut er i dag terrassedøren fra storsalen.

 

Hallen

 

Hallen

 

Hallen

 

Styrerommet ("kongerommet"). Rune og Erling ser på taket, der ornamentene har vært... (men som heldigvis kom tilbake!)

 

Styrerommet

 

Vi bar ut utrolig mange radiatorer! Her ser vi Terje Karlsen i midten.

 

Terje Hovland kastet ting ut av vinduet i 2. etasje.

 

...., Terje Karlsen og Sverre Koppen i storsalen.

 

Seng kastes over i en container.

 

Storsalen.

 

Hallen

 

Stortrappen. I dag er det vegg mot hallen.

 

Fra 3. etasje.

 

Storsalen. Veggen til høyre ble senere revet og gitt plass til scene.

 

Storsalen

 

Kjekt å se hvem som var de første i dugnadsgjengen, her med egen underskrift!