Utlån av en bærbar teksttelefon

når din ttlf er til reparasjon

 

 

Bergen Døvesenter har inngått en avtale med Hjelpemiddelsentralen i Hordaland om oppbevaring av en ekstra teksttelefon. Hjelpemiddelsentralen har èn teksttelefon på lager som de kan låne ut i forbindelse med teksttelefon-reparasjon, og Bergen Døvesenter har også èn teksttelefon som lånes ut av samme grunn.

 

1)      Når du leverer din teksttelefon til reparasjon hos Hjelpemiddelsentralen (HMS) i Hordaland, kan du få låne en bærbar teksttelefon hos dem.

 

2)      Du kan eventuelt levere din defekte (feil/problem) teksttelefon til døvesenteret og forklare hva som er problemet. Vi tar imot og gir deg en bærbar teksttelefon på utlån. Vi gir beskjed til Hjelpemiddelsentralen i Hordaland, og de kommer og henter din teksttelefon hos oss.

 

3)      Når din teksttelefon er reparert og returnert til oss, kontakter vi deg og ber deg komme og hente. Du må ta med den teksttelefonen du har lånt, og bytte med den som er reparert.

 

Vi kan ikke komme ut til deg og hjelpe til med å koble sammen teksttelefonen, og sjekke om det fungerer. Det må du ordne selv, eller be noen om å hjelpe deg hvis du trenger hjelp.

 

Vi noterer hvem som har kommet med problem-teksttelefon og utlån av bærbar teksttelefon, og vi kontakter Hjelpemiddelsentralen for reparasjon. Slike utstyr blir merket med gul lapp som forteller dem at de skal levere den tilbake til Bergen Døvesenter når de har reparert den.

 

Vi kan ikke komme hjem til deg og hente eller bringe teksttelefonen.

 

25. mai 2007

Bergen Døvesenter

Kontoret