Regler for www.bgds.no

 

 

1)

 

Kun personer som styret i Bergen Døvesenter har skriftlig avtale med, har adgang til å foreta rettelser og tilføyelser på Bergen døvesenters hjemmeside; www.bgds.no

 

2)

 

Ingen bilder som på noen måte kan virke anstøtelige skal benyttes på hjemmesiden. Datatilsynets retningslinjer er gjeldende. Det skal utvises særlig forsiktighet dersom bilder av barn legges ut på hjemmesiden. Datatilsynet skiller mellom situasjonsbilder og portrettbilder. Utgangspunktet er at situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så sant bildene er harmløse og ikke på noen måte krenkende. Når det gjelder portrettbilder er hovedregelen at man alltid skal ha samtykke fra de avbildede før bildet legges ut på nett.

 

3)

 

Dersom man skal legge ut navn på avbildede personer, skal kun fornavn benyttes. Unntak kan gjøres i forhold til bilder av f.eks styret og representanter der det er hensiktsmessig at fullt navn fremkommer.

 

4)

 

Dersom noen ber om at et bilde fjernes fra hjemmesiden, skal dette gjøres umiddelbart.

 

5)

 

Hjemmesiden må ikke brukes til noen form for diskriminering eller andre former for ærekrenkende budskap.

 

 

 

Bergen, 16. juni 2008