Tolketjenesten

 

Referat fra møter med Tolketjenesten/Områdeutvalg:

24.10.2005

17.02.2006

 

To-tolk-system

 

Frilanstolkens ansvar (retningslinjer)

 

Nasjonal standard for tolketjenesten

(PDF-fil)

 

"Tolke-statistikken" for Hordaland 2003 (doc)