POLITISK DEBATT 

i Bergen Døvesenter

torsdag 28. august kl. 18.00! 

 

De som deltok:

A:    Terje Ohnstad        2. kandidat

FrP:  Helen Kongshavn    6. kandidat

H:    Harald Hove

KrF:  Ragnhild Hellingen  4. kandidat

SV:   Tine Åsgård            3. kandidat

        (Hun er leder av likestillingsutvalget i Bergen kommune)

V:      Hans-Carl Tveit       1. kandidat

RV:   Marte Mjøs Persen

SP:   Arne Østgård

PP:    Turid Sveen           (leder i Bergen Pensjonistparti)

 

DEBATT MED POLITIKERNE
i Bergen Døvesenter torsdag 28. august var vellykket. Kanskje det er første gang vi har oppnådd betydelig støtte fra politikerne til noe konkret under en slik debatt?
Vi fikk enstemmig støtte til rådgivningskontor. Noen hadde også undersøkt litt i kommunen og mente at saken vår er i god gang. Fremskrittspartiet var det eneste partiet som har Rådgivningskontor for hørselshemmede med i sitt valgprogram, men vi tror at andre partier ville tatt det med hvis vi hadde vært tidligere ute med saken.
Vi fikk også sterke uttalelser om den 50 % omsorgsarbeiderstillingen ved siden av sykepleieren. Det var fint at menigheten nevnte at dette gjelder som en midlertidig ordning fram til vi får Rådgivningskontor, for det gir kontoret en slags "flygende start" om vi kan argumentere med at vi allerede har halvannen stilling, slik at det ikke blir noen STOR utgiftsøkning ved opprettelsen av Rådgivningskontor. Politikerne fikk kopi av menighetens brev om saken, for å ta den opp med byrådsavdelingen.
Det var også lett å få støtte til opprettelse av tolkeutdanning ved HiB (Høgskolen i Bergen), for det vil jo kommunen egentlig tjene på, da det er en statsfinansiert sak. Dette siste har Bergen Døvesenter allerede fulgt opp ved at partiene har fått kopi av brev til departementet, og bedt partiene presse på saken med henvisning til dette brevet.

Det var leit at HMS ikke klarte å ordne med skrivetolker, til tross for at de trålet hele landet. Og heller ikke T-slynge klarte de å få på plass i tide, enda det var lovet.

 

Selv om døveskolesak ikke er kommunalt valgsak, ville Kurt Oksnes likevel fremlegge sin bekymring for situasjon på Bjørkåsen skole til våre politikere i håp om forståelse og støtte. Han sa blant annet: 

Jeg mener at Staten har det naturlige ansvaret og skal garantere skoleplass for hørselhemmete, som f. eks Bjørkåsen skole.Bjørkåsen er eneste landdekkende yrkesskole for hørselshemmede.

Hørselhemmede har rett til å bli undervist i og på tegnspråk, og å ferdes i et rikt, fullverdig og trivelig prat og diskusjon også  under friminuttene.Tegnspråket på Bjørkåsen er like rik og livlig som på hørende videregående skoler. Vi døve  har 200 års erfaring når det gjelder tegnspråk på undervisning av hørselhemmede totalt sett.

Forstår dere at vi ikke akseptere at myndighetene går i mot denne erfaringen og kunnskap?

Forstår dere at tegnspråk for elever er nøkkelen til daglig personlig vekst og utvikling?

Enkelte politikere på panelet nikket samtykkende. Noen vil gjerne gjøre noe overfor sentralpolitikere om de fikk en redelgjørelse for situasjonen.

 

A, FrP. H

 

KrF, PP, RV

 

SP, SV, V

 

Styreleder Toralf Ringsø

 

Møteleder Thorbjørn J Sander