Politisk debatt

 

 

Bergen Døvesenter har flere ganger hatt politisk debatt i døvesenteret i forkant av både kommunevalg og stortingsvalg:

 

 

Politisk debatt i Bergen Døvesenter:

 

 

2007: Kommunevalg

Arbeiderpartiet: Anders Kambo Tangerås (bystyrekandidat)

Fremskrittspartiet : Liv Røssland

Rød Valgallianse: Marte Mjøs Persen (3. kandidat)

Høyre: Ragnhild Stolt-Nielsen (6. kandidat)

Sosialistisk Venstreparti: Tina Åsgård

Venstre: Grete Kvilvang

Kristelig Folkeparti: Norunn Hågan Walvick (4. kandidat)

Tegnspråktolker: Gudrun Boge Karlsen, Ingeborg Skaten og Gro Hege Saltnes Urdal

 

2005: Stortingsvalg

Anne-Grethe Strøm-Erichsen (AP), 

Arne Sortevik (FrP), 

Torill S. Nyborg (KrF)

Rune Skjælaaen (SP), 

Audun Lysbakken (SV), 

Jan-Christian Kolstø (V)

(Høyre glimret med sitt fravær.)

 

2003: Kommunevalg

A:        Terje Ohnstad

FrP:     Helen Kongshavn

H:        Harald Hove

KrF:     Ragnhild Mellingen

RV:      Marte Mjøs Persen

SP:      Arne Østgård

SV:      Tina Åsgård

V:        Hans-Carl Tveit

 

2001: Stortingsvalg

(Navn ikke oppgitt i Budstikken)

 

1999: Kommunevalg

(debatten gjennomført torsdag 26. august 1999)

 

1997: Stortingsvalg

RV:      Bjørg Sirevåg

SV:      Eirik Langeland Fjeld

FrP:     Gjermund Hageseter

A:        Sigrid Grytten

H:        Øivind Halleraker

Sp:       Mali Grete Aksnes

KrF:     Helen Fløisand

V:        Harald Hove

 

1995:

 

1995: Kommunevalg

A:        Anne Grete Strøm-Erichsen

Sp:       Kirsten Lysen

H:        Terje Hopen

SV:      Sissel M. Grønlie

KrF:     Helen Fløisand

RV:      Bjørg Sirevåg

V:        Hans-Carl Tveit

 

1993: Stortingsvalg

RV:      Frode Mannsåker

SV:      Leif Sande

H:        Erna Solberg

V:        Hans-Carl Tveit

A:        Tore Lervik

Sp:       Arne Østgard

FrP:     Erna Mundal Pedersen

 

1992: Temamøte med politikere 23. april 1992.

 

 

1991:

Fra venstre: Greta Braathen (H), Nora Linden (RV), Erna Mundal Pedersen (FrP), Marie Førde (Sp), Bjørg Haveraaen (A) og Hans-Carl Tveit (V). Døvetolk "sto bak" hver parti.

 

1991: Kommunevalg

V:        Hans-Carl Tveit

A:        Bjørg Haveraaen

Sp:       Marie Førde

FrP:     Erna Mundal Pedersen

RV:      Nora Linden

H:        Greta Braaten  

(KrF og SV kom ikke)

 

1981: Stortingsvalg

AP:    Hallvard Bakke   (tolk: Evelyn Haugsvær)

H:      Brita Borge        (tolk: Ingeborg S. Nesse)

V:      Marit Nes          (tolk: Britt E. Skogstrand)

SV:                           (tolk: Torill Zahl)