Døves Ungdomsklubb

Møte med ungdommer

i døvesenteret tirsdag 23. august 2005 kl. 18

Kultur- og informasjonskonsulent Gunn Kristin Selstad inviterte ungdommer fra Hunstad skole og Slåtthaug vg. skole til diskusjon om ungdomstiltak i samarbeid med Bergen Døvesenter.

 

Det unge styret (Døves Ungdomsklubb) ønsker å få til en eller to arrangementer i måneden.

 

Foto: RA. 

 

Bergen Døves Ungdomsklubbs styre 2005:

Bak fra venstre: Eivor Berg (leder), Ingvild Skjong (sekretær), Lill-Beate Ulstein (kasserer).

Foran fra venstre: Lena Mei Kalvenes Anda (nestleder), Linda Bessert (styremedlem) og Stine Mette Breivik (styremedlem).

 

 

Ungdommer i full konsentrasjon. Etter åpen debatt, var det valg på hvem som skulle sitte i Ungdomsklubbens styre. Resultatet ble 4 fra Slåtthaug videregående skole og 2 fra Hunstad skole.

 

 

 

 

 

 

Kultur- og informasjonskonsulent Gunn Kristin Selstad.

 

Se også denne, fra juni, som var en forberedelse før dette møtet.