08.12.2009:

 

Jeg begynte som daglig leder i Bergen Døvesenter i 2003, og den gang kjente til vi til at det var noen som begynte å arbeide for å få opprettet egen tolkelinje her i Bergen. Vi var også en av mange aktører som jobbet for å få ønsket oppfylt, blant annet via media og i kontakt med politikere.

 

Endelig kom tolkelinjen i gang i 2004, for fem år siden!

 

Vi gratulerte hverandre. Det kom også en del gratulasjonshilsen direkte til Bergen Døvesenter. Jeg skal nevne en av dem, fra senterleder Annelise Olsen ved Vestlandet kompetansesenter – nå Statped Vest. Hun skrev: ”Det er nok blant annet brevet datert 04.09.2003 til Kristin Clemet fra Bergen Døvesenter som kan ta mye av æren for det. Og hun sluttet med fire utropstegn!

 

Men vi kan nok ikke påberope oss å ha æren, det var det nok mange som dro lasset sammen.

 

Nå er det gått fem år. Og vi har med glede sett den positive utviklingen. Det dummeste har vært, og er fortsatt, at ikke alle 400-500 søkerne kunne få plass med en gang!

 

Vi har hatt mye glede av å få besøk av studentene i døvesenteret. Det har vært mange interessante foredragstemaer. I 2006 var det språket som var gjennomgangsteme nesten hele året, med besøk av gode foredragsholdere. Forrige torsdag var noen av studentene og hørte Odd-Inge Schrøder fortelle om døvehumor, og det var mye latter i nesten en time!

 

Jeg husker også teaterkvelder og filmkvelder, spesielt det siste. Da var det tårer i øynene når den engelske filmen ”Kjærlighet har mange språk” var ferdig.

 

Hvert år – på høstparten - kommer alle studentene til døvesenteret. De nye på tegnspråklinjen får informasjon om døvesenteret og omvisning. Også døvemuseet ble godt besøkt. Studentene på andre året står for servering av lunsj, mens siste års studentene har som oppgave å tolke mellom meg og første års studenter!

 

Studentene har også vært innom oss i forbindelse med prosjektoppgaver. Vi har mye i døvesenteret som studentene kan finne ut av i forbindelse med prosjektarbeid. Det har vært tema om døves kultur, døves historie, døves kirkehistorie, døves kulturdager, Milano-konferansen, Bergen Døvesenters historie osv. Lærerike temaer, tror vi.

 

Vi må heller ikke glemme BEAST. Det er forkortelsen for Bergens Akademiske og Sosiale Tegnspråkforum. Det ble opprettet høsten 2004 etter initiativ av studentene og i samarbeid med oss. I dag har BEAST tegnspråkkafe hver uke, tegnspråkmiddag hver måned. I tillegg er det tegnspråkbiljard, tegnspråkfest o.a.

   

Hvert år presenterer vi de første tolkestudentene i medlemsbladet vårt, Budstikken! Vi har samlet alt i et hefte, som skolen nå skal få fem eksemplarer av.

 

Skolen skal også få 5 bøker av Norges Døveforbunds jubileumsbok, samt 5 x 2 bøker av Bergen Døvesenters 100 års jubileumsbøker, og likeså 5 krus med Bergen Døvesenters logo!

 

Til slutt: Vi ønsker både høgskolens ansvarlige – lærere og administrasjon - og ikke minst studentene lykke til videre. Vi ser frem til å få enda flere som skal være døves hørsel og stemmer!

 

--------

 

Det ble gitt 5 eksemplarer av Norges Døveforbunds jubileumsbok, 5 eksemplarer av Bergen Døvesenters 100 års jubileumsbok, bind I og bind II, 5 hefter med samlede intervju av tolkestudenter gjennom de fem siste årene, 5 brosjyrer "Jeg hører dårlig" samt 5 krus med Bergen Døvesenters logo.