Barnehagesaken - dagbok

 

Nubben Barnehage AS - organisasjonsnr. 991 208 690

 

Vedtekter for barnehagen

 

Se hovedtrekkene her

 

Her er de siste hendelsene nevnt først. Skal man lese i kronologisk rekkefølge, starter man nedenfra.

* = Tegninger

 

30.04.2008: Første generalforsamling i Nubben Barnehage AS

25.04.2008 BA: Den store klippefesten 

23.04.2008: Nubben Barnehage innviet!

07.04.2008: Utelekeplassen ble tatt i bruk

02.04.2008: Ny asfalt ved innkjørselen

27.03.2008: Lekeplassen slik det ser ut i dag

25.03.2008: Helsevernetaten på befaring

24.03.2008: Dagen før åpning av barnehagen (bilder)

18.03.2008: * Tegning av kjellerlokalene

18.03.2008: Innspurt i Nubben Barnehage (bilder)

17.03.2008: Innspurt i Nubben Barnehage (bilder)

13.03.2008: Kart over inn- og utkjørsel ved levering og henting av barn i barnehagen

12.03.2008: Noen bilder like før påskeferien (bilder)

12.03.2008: Kunngjøring: Det blir fagbefaring i Nubben barnehage (kommunen, arkitektfirma + eierne) tirsdag 25. mars kl 11.30.

12.03.2008: Kunngjøring: De første barna kommer til barnehagen tirsdag 25. mars.

10.03.2008: Slik ser det ut i dag - og så er det påske 16.-24. mars, og så åpner barnehagen 25. mars! (bilder)

06.03.2008: Assistentene er på plass!

29.02.2008: Logo for Nubben Barnehage

25.02.2008: Pedagogene er på plass!

15.02.2008: Innvielsen 14. mars 2008 må utsettes til etter åpning av barnehagen.

12.01.2008: Vi hører under Bergenhus Bydel

12.01.2008: Søknad om barnehageplass ordnes gjennom Bergen kommunes nettsider

12.01.2008: Opptaksannonse i Bergens Tidende

07.01.2008: Åpning av barnehagen vil finne sted tirsdag 25. mars 2008

07.01.2008: Innvielsen av barnehagen vil finne sted fredag 14. mars 2008 kl. 11.00

08.12.2007: Etat for byggesak og private planer: Igangsettingstillatelse

08.12.2007: Etat for byggesak og private planer: Tillatelse til endring

05.12.2007: Godkjenning av ordinær barnehage + enkeltvedtak

28.11.2007: Ved fristens utløp kom det inn 69 søknader til barnehagestillingene!

09.11.2007: Fasade under terrassen (Bilder 21.02.2008)

07.11.2007: Bildemontasje og videre arbeid, ventilasjonsrom (Bilder 14.02.2008)

07.11.2007: Stillingsannonse i finn.no

07.11.2007: Utlysning av ledige stillinger i Nubben Barnehage, frist 26. november 2007

26.10.2007: Bilder fra arbeidet rundt huset (utvendig) (Bilder 28.02.2008)

22.10.2007: Brønnøysundregistrene har godkjent Nubben Barnehage AS

15.10.2007: Kjellerlokalene (Bilder 21.02.2008)

15.10.2007: * Stor tegning "Møbleringsplan kjelleretasje"

11.10.2007: Nubben Barnehage AS stiftet

10.10.2007: Gravearbeidet (soveskur) 15. oktober 2007, se kart. (Bilder 07.01.2008)

26.09.2007: Stilling som styrer i Nubben Barnehage: Anja Daazenko, som fikk tilbudet, har takket ja i dag.

25.09.2007: Vi fjernet møbler etc fra kjellerlokalene

13.09.2007: Ekstraordinært årsmøte 13. september 2007

11.09.2007: Arbeidet med terrassen (Bilder 21.02.2008)

06.09.2007: Mottatt brev fra kommunen om igangsettingstillatelse

04.09.2007: Nå har vi intervjuet 7 av 15 søkere til stillingen som styrer i Nubben Barnehage.

04.09.2007: * Landskapsplan - forslag

17.08.2007: Stilling som styrer i Nubben Barnehage (frist 15.08.07): Mottatt 15 søknader

14.08.2007: Ekstraordinært styremøte vedtok å innkalle til ekstraordinært årsmøte

06.07.2007: Undersøkelse av rør

02.07.2007: Styrer-annonse i Finn.no

30.06.2007: Styrer-annonse i Bergens Tidende

28.06.2007: * Foreløpig skisse over plassering av gjerder og porter

26.06.2007: * Oppdatert tegning av kjellerlokalene

21.06.2007: Prosjektleder drøfter detaljer med arkitekter og fagfolk

18.06.2007: Kontrakt med Stiftelsen Signo

14.06.2007: Kontrakt med Døves Menighet

25.05.2007: Svarbrev fra Helsevernetaten

07.05.2007: Helsevernetaten på befaring i døvesenteret

03.05.2007: Rammetillatelse fra etat for byggesak og private planer

03.05.2007: Møte mellom Døves menighet og Bergen Døvesenter

30.04.2007: Mandag 7. mai kommer Helsetilsynet på befaring i døvesenteret

24.04.2007: Verneverdig - brev fra Byantikvaren

26.03.2007: Fra Arbeidstilsynet: Samtykke etter Arbeidsmiljølovens § 18.9

22.03.2007: Disposisjonsrett til Stiftelsen Signo sine arealer

22.03.2007: Leiv Høgestøl engasjert som prosjektleder

13.03.2007: Diverse søknadsskjema sendt til Helsevernetaten og Arbeidstilsynet

22.02.2007: Det ser ut til at vi snart får tak i en prosjektleder for det videre arbeidet. Mer info neste uke.

22.02.2007: Det er i dag sendt ut nabovarsel for tiltaket. Naboere har 14 dager (innen 8. mars) på seg til å levere merknader til søknaden

05.02.2007: Møte og befaring blant annet med arbeidstilsynet

02.02.2007: Soppkontroll - Resultat fra Anticimex (Stein Norstein) soppkontrollen (doc)

02.02.2007: For interesserte, les om muggsopp her

31.01.2007: Soppkontroll foretatt 09.01.07 - Resultat fra Mycoteam på 1. analyse (doc).  Det står ikke så bra til med "verkstedet", det lokalet som i ny tegning er tenkt omgjort til personal-toalett. Vi venter endelig konklusjon fra Stein Norstein senere.

25.01.2007: Se de foreløpige tegningene fra Forum Arkitekter

18.01.2007: Rapport fra Forum Arkitekters møte med Byantikvaren i Bergen kommune (PDF)

18.01.2007: * Leke-areal som tilhører Døves menighet

17.01.2007: * Areal som tilhører Konows senter

16.01.2007: Senterstyret besluttet at Klement, Kjetil og Rune tar de daglige beslutninger ifm barnehagesaken

16.01.2007: Møte og befaring sammen med Ken Davidsen og Konows senter

16.01.2007: Kommentarer fra Planavdelingen

15.01.2006: Husets egenart og bevaringsverdige bygningsdeler etc. (Forum Arkitekter)

12.01.2007: Arkitektens vurderinger

09.01.2007: Forum Arkitekter er igang

09.01.2007: Soppkontroll

09.01.2007: Senterstyret godtar tilbudet fra Forum arkitekter AS

08.01.2007: Tilbud fra Forum arkitekter AS.

04.01.2007: På befaring sammen med repr. fra Konows senter

03.01.2007: Arkitekt på befaring i døvesenteret

20.12.2006: Anbud sendt til forskjellige arkitektfirmaer

19.12.2006: Ekstraordinært årsmøte 19. desember 2006

29.11.2006: Møte i Bergen Rådhus

24.08.2006: Medlemsmøte (med ekstrainfo om barnehagetanken)

19.09.2006: Bystyresak nr. 287/06 (Bergen Døvesenter er nevnt under pkr 4.4)

11.08.2006: * Tegning av kjellerlokalene med arealmål

31.07.2006: Bedre utsikt fra terrassen (bilder)

31.07.2006: Brev fra Bergen kommune

20.07.2007: Helsevernetaten i kommunen på befaring i området

11.07.2006: Fra befaringen i Kalfarveien 77/79

 

Peter Jebsens hus

Bilder fra arbeidet i kjelleren 1985-86