Bergen Døves Museumsutvalg

Styre 2008-2009:

Leder: Erling Buanes

Sekretær: Thorbjørn Johan Sander

Kasserer: Åge Lauritzen

 

Utvalget hører under Bergen Døvesenter.

Til møter som utvalget innkaller til

kan delta alle i Bergens-området som er medlemmer av

Norsk Døvehistorisk Selskap.

(Per 2008 er det 42 individuelle og 4 kollektive medlemmer.)

 

Møter:

Det innkalles til møter etter behov.

 

MUSEUM:

Utvalget har ansvaret for det døvehistoriske museet

som er under oppbygging i døvesenterets 2. etasje.

Vårt museum skal spesielt konsentrere seg om Bergen og Vestlandet,

men har også med en del generell døvehistorie.

Vi er kommet så langt at museet er vel verdt et besøk.

Er du interessert?

Ta kontakt med utvalget,

eller du kan spørre på døvesenterets kontor.

 

NDHS

Norsk Døvehistorisk Selskap, v/ Thorbjørn Johan Sander

har kontor i 2. etasje, vanligvis åpent hver dag

Medlemskap koster kr 150,- per år.

Medlemmene får bl.a. medlemsbladet

Nye Journal for Døve (fire utgaver i året).

 

Bergen døvehistorisk museum