Besøk av Bjarne Rieber

Bergen Døvesenter hadde besøk av Bjarne Rieber fredag 4. mai 2007. Han kom fordi vi ønsket å bli bedre kjent med Riebers legat. Mange døve - både privatpersoner og organissjoner - har gjennom årene hatt glede av støtte fra Riebers legat. Men hvem er de, hvordan ble legatet til, og hvordan kom tildeling til døve/døvesaken inn i bildet? Vi kommer tilbake med et intervju med ham i Budstikken før sommer (juni 2007). 

Vi viste Bjarne Rieber rundt i huset og vi hadde en hyggelig time sammen på "Kongerommet".

Eivor Berg, Bjarne Rieber og Rune Anda. Foto: En av tegnspråktolkene.