Pressemelding:

 

1.      Funksjonshemmede er en ensartet gruppe. Alle er «ressurssvake» og  har samme behov.

2.      Funksjonshemmede er mindre effektive enn andre. Funksjonshemmede passer derfor best i «varig tilrettelagt arbeid»

3.      Funksjonshemmede har stort sykefravær.

4.      Funksjonshemmede er kostbare arbeidstakere. De har behov for kostnadskrevende tilrettelegging.

5.      Funksjonshemmede vil ikke jobbe.

 

Er det slik?  Les om realitetene i boka:

Ingen armer, ingen kake

-en bok om et godt hode over snippen.

Funksjonshemmedes historier fra arbeidsdagen.

 

Lansering:

Sosial- og helsedirektoratet, 16. etasje 

Fredag 17. august, kl. 1200.

Forfattere:

Toril Brekke, Levi Henriksen, Vigdis Hjorth, Lars Amund Vaage, Tone Rokstad,

Sven Henriksen, Ann Kristin Krokan, Øystein Hagen og Toril Heglum

Fotografer:

Morten Krogvold, Maria Bergren, Lars Kristian Haugen, Anette Karlsen, Maria Reme.

Redaktør: Anne  Lise Flavik

PROGRAM: 

1200     Velkommen av  direktør Anne Leiungh, avd. Levekår, 

             Sosial –og helsedirektoratet.

1205     Innledning av  redaktør Anne Lise Flavik

1210     Morten Tollefsen overleverer  ”Ingen armer, ingen kake” til    Arbeids

og inkluderingsdepartementet og NHOs Finn Bergesen Jr.

1220    En av forfatterne leser fra boken

1230        Debatt ledet av Morten Krogvold

            Jon Fredrik Baksaas, Telenor

Bjarne Haakon Hanssen(?) fra Arbeids- og inkluderingsdep.

                                   T. Saglie(?),  NAV

                                   Representant  fra Norges Handikapforbund (Lars Ødegård)

                                   Representant fra arbeidsgruppa og boka, Ingrid Ihme

Representant fra NHO

1315    Fotografering og individuelle intervjuer.

                                   Her treffer pressen ansiktene bak historiene.

                                 

Om boka                                

 

Boken Ingen armer, ingen kake er et resultat av et samarbeid mellom flere organisasjoner og enkeltmennesker som arbeider til daglig med diskriminering og integrering i arbeidslivet for funksjonshemmede. Boken setter fokus på vanlige mennesker i vanlig arbeid i Norge, og er finansiert av Sosial-og helsedirektoratet. 

Morten Krogvold har fotografert, sammen med et utvalg av unge fotografer  under utdanning. Bildene danner den visuelle drivkraften i boken. Boken av 13 skjønnlitterære tekster, der utgangspunktet er funksjonshemmede i forskjellige arbeidsmiljøer. Altså vanlige mennesker i vanlig arbeid. Boken er forsynt med korte faktabaserte deler, og intervjuer av næringslivstopper, politikere og foreninger som har eller vil legge til rette for integrering av funksjonshemmede i arbeidslivet..  Et vell av livshistorier og skjebner krysser hverandre; fortellinger om en virkelighet som i det ytre kan virke fremmede på oss, men som på et grunnleggende nivå også handler om oss selv.

 

Ingen armer, ingen kake bidrar med ny innsikt og et nytt blikk på de funksjonshemmedes situasjon i Norge i dag, og er en del av Sosial-og helsedirektoratets store kampanje: ”Ingen hindring”.

 

 

Sitater fra boka:

 

Anne Lise Flavik, prosjektleder og redaktør

Fordommer jeg? Nei, ikke tale om. Trodde jeg.

For to år siden ble Morten Krogvold og jeg involvert i et fotoprosjekt, i samarbeid med ULOBA (Borgerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede). Jeg ble satt på plass, så resolutt at jeg ennå rødmer over uvitenhet om fordommene mine.

 

Ingrid Ihme. Leder  for Open Mind-programmet i Telenor

Inngang: Muskelsvekkelse. Rullestolbruker

Det hun husker best er legens utsagn om at hun ikke kan bli flyvertinne, flyvertinne? Som om det var drømmen.

 

Hun er i full  jobb og har hodet fullt av kompliserte problemstillinger som krever hennes kreativitet og tankekraft. Hun har ikke tid til å tenke negativt.

 

Lars Inge Terum. Professor/faglig leder ved  Senter for profesjonsstudier ved HiO.

Inngang: Hørselshemmet.

Smalltalk er ikke noe for tunghørte. Slike som oss må ha en samtalepartner like ovenfor seg, uten forstyrrende elementer av støy fra nabobord, musikk eller fjernsynstemme.

 

Anne Margrethe Lund. Frilans sang-artist, komponist, skribent, personlig veileder og stemmepedagog.

Inngang: Blind                                                                     

Kjerneordet er altså værekraft. Det gir assosiasjoner – til dette å makte å være her, på jorden.

 

Dette er noe hun vet noe om. Å akseptere en tung sannhet. Å komme videre.

 

Ola Garnes. Ordførerkandidat i Eidskog kommune

Inngang: SMA, muskelsykdom. Rullestolbruker.

 

I bibelen stå det står noe slikt som at man må vokte seg for ikke å bare bli en glemsom hører, men også kjempe for å bli en gjerningens gjører.

 

Asle Tangvik. Selger  hos Anton Sport

Inngang: Benprotese

Da vi spør hva han har drevet med de siste ti årene, svarer han: Jeg har vært skiboms.

 

 

Morten Tollefsen. Forsker og medeier i MediaLT

Inngang: Blind

Morten møtte sin kone i et Tupperware-party.  Det høres ikke spesielt romantisk ut, og var det heller ikke.

 

Sist uke var jeg å så Markens grøde på Nationaltheatret. En forfriskende forestilling med rar slutt. Men nå er jeg ikke så veldig kunstnerisk av meg.

 

Svein Tore Olsen. Service tekniker i Rolls-Roys

Inngang: Døv

Han har søkt over hundre jobber, men blir sjelden innkalt til intervju om han skriver om sin døvhet i søknaden.

 

Arvid Gryte. Selvstendig næringsdrivende/gravmaskinfører.

Inngang: Lam

Arvid var 21 år. Han satt i baksetet, leita etter sikkerhetsbelte men fann det ikkje.

 

Han var på Sunnås til opptrening. Då han fortalde dei tilsette at han hadde tenkt å kjøyra gravemaskin igjen, berre lo dei av ham.

 

Magne Bjørndal. Sokneprest.

Inngang: Blind

Jeg er glad de ikke var overbeskyttende. Det er noe av det farligste en kan gjøre mot funksjonshemmede barn.

 

Hvis Gud lar meg se i dette livet, er det godt. Hvis ikke, tror jeg  at jeg vil se i mitt neste liv.

 

Astri Margaret Lund. Partner i advokatfirmaet Grette/Advokat

Inngang: Protese fra kneet  og ned

Man skulle opp å stå, opp å gå, bite tennene sammen, klare seg selv, ikke ligge andre til byrde.

 

Mer skal ikke til, et blikk og en vilje til praktiske løsninger, og en smule omsorg.

 

Olaf Blakstad. Adjunkt.

Inngang: Blind

Jeg som er blind må lære alt utenat, for jeg kan ikke lese noter med tærne mens jeg spiller.

 

Nils Martin Kristensen. Daglig leder og redaktør av  Kautokeino Lokalradio

Inngang: Hoftefeil begge ben

Jo da, jeg har vært sinna, ikke på Gud, men på smertene, de helvetes smertene.

 

Kari Nilsen Villard.  Legesekretær, Øye-avdelingen, Ullevål Sykehus, Oslo:

Inngang: Hormonfeil

Brunfargen min skyldes ikke sola sier hun. Det er en del av sykdommen.

 

 

 

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Haakon Hanssen:

Et inkluderende arbeidsmiljø er god økonomi. Når arbeidsgiverne tar konsekvensen av det, kan vi ta lange skritt videre både for den enkelte som faller utenfor og for samfunnets arbeidskraftbehov.

 

 

Generalsekretær i Norges Handikapforbund Lars Ødegård:

Arbeidsgiverne etterspør kvalifisert arbeidskraft, men når funksjonshemmede melder seg, reagerer de med fremmedfrykt,

 

Arve Aasmundseth Abelia/NHO

Motto: Funksjonshemmet – ja men ikke på jobben.

Virksomhetene  ansetter ingen fordi de er funksjonshemmede. De er på jakt etter kompetanse.

 

Jon Fredrik Baksaas konsernsjef i Telenor:

Mottoet er: Du trenger ikke gå til jobben, hvis du bare kommer.

 

Vi sender stafettpinnen videre til  andre virksomheter som har tjenester som like gjerne kan utføres av handikappede som av andre. Er viljen og holdningen til stede, er det uansett mange bedrifter som kan ha mye å gi.

 

Stafettpinnen går videre fra Telenor til Helge Lund konsernsjef i Statoil:

Om de beste søkerne har et handikap som krever systemtilpasning for å gjøre en maksimal innsats, skal det ikke stå på det.